LED display


LED DISPLAY, s.r.o.
J. Ťatliaka 2051/8
026 01 Dolný Kubín
Slovakia


tel: +421 43 586 52 58
fax: +421 43 586 53 55
gsm: +421 905 458 740
e-mail: info@leddisplay.sk
http: www.leddisplay.sk


Zápis: Obchodný register Okresného súdu v Žiline
oddiel: Sro, vložka č.: 17878/L
IČO: 36661872
IČ DPH: SK2022224864


Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Pobočka Dolný Kubín
č.ú.: 323175016/0900
I BAN: SK5309000000000323175016