LeveLite


Dopravné značenie s LED diódami

 • Optické značenie v telese vozovky pre prechody pre chodcov.
 • Výška presahuje úroveň vozovky iba 3 mm, vďaka tomu je možné zabrániť ich poškodeniu aj pri prejazde snežných pluhov.
 • Patentovaný upevňujúci mechanizmus dovoľuje presné nasmerovanie optiky v smere jazdy.
 • Rôzne funkcie (trvalé osvetlenie, blikanie a regulácia svietivosti) sú regulovateľné prostredníctvom ovládacej jednotky.
 • Odporúčanie k montáži: na jeden jazdný pruh pripadajú minimálne štyri kusy LeveLite.
 • Inštalácia je možná samostatne alebo v kombinácií so SignFlashom.LeveLite žlté LED


LeveLite biele LED


LeveLite - odolný voči snežným pluhom
 • Osadzovacie púzdro z hliníka: Odolné voči slanej vode, priemer 130 mm, hĺbka zabudovania 60 mm.
 • Krycí svietiaci modul: Oceľ V4A
 • Optika: Silno zaťažiteľná, transparentná, špeciálna umelá hmota, smeruje hlavnú intenzitu LED v smere jazdy a zároveň ju chráni.
 • LED: Jednostranné alebo obojstranné diódy , 6 kusov na každú stranu, farba biela, červená, žltá, zelená alebo modrá.
 • Zabudovanie: Osadzovacie púzdro sa zalieva zarovno s povrchom cesty, spojenie s krycím svietiacim modulom je zabezpečené prostredníctvom patentovaného, zacvakávacieho mechanizmu za účelom presného nasmerovania LED jednotiek v smere jazdy.
 • Zásobovanie elektrickým prúdom: Solárna jednotka / akumulátor alebo pripojenie do elektrickej siete s ochranným nízkym napätím.


Technické zmeny vyhradené.