K prenájmu led obrazoviek Vám naša spoločnosť poskytne aj zabezpečenie live kamerových prenosov, ktoré sú v čase podujatia vysielané na veľkoplošnej obrazoviek, prípadne aj na viacerých. Obraz sa realtimovo strihá na rôzne pohľady z viacerých kamier, na zábery na účinkujúcich či publikum. Natočený materiál ďalej spracujeme v rámci postprodukcie.