SignFlash


Blikajúca jednotka s pohybovým senzorom

 • Signflash zvyšuje bezpečnosť na prechodoch pre chodcov.
 • LED blikajúca jednotka pre jednoduchú montáž na už osadené dopravné značky – v prípade solárneho prevedenia nie je potrebné vedenie kábla v zemi.
 • LED blikajú automaticky vľavo a vpravo, keď sa nachádzajú chodci v oblasti prechodu pre chodcov (pohybový senzor).
 • Signflash sa na druhej strane ulice spustí vďaka bezkáblovému prenosu signálu.
 • Na údržbu nenáročné zásobovanie elektrickým prúdom, prostredníctvom solárnej jednotky / akumulátora alebo pripojením do elektrickej siete (ochranné nízke napätie).
 • Inštalácia je možná samostatne alebo v kombinácií s LeveLite, pre vybavenie prechodu pre chodcov sú potrebné dva kusy SignFlashu.SignFlash 630 - Solar


 • LED blikajúca jednotka, šírka 630 mm, ovládanie akumulátora je integrované so solárnou jednotkou.

Komunikačná jednotka, pohybový senzor


 • 1. komunikačná jednotka
 • 2. pohybový senzor

SignFlash 900 - Solar


 • LED blikajúca jednotka, šírka 900 mm, ovládanie a akumulátor sú zabudované so solárnym powerpack-om.


 • LED blikajúca jednotka: Striedavo vpravo a vľavo vysoko intenzívne blikajúce LED diódy, šírka 630 mm – 2 x 55 kusov žlté LED diódy, šírka 900 mm – 4 x 55 kusov žlté LED diódy, automatické prispôsobenie svietivosti pre nočnú a dennú prevádzku.
 • Montáž: Montáž je možná na akomkoľvek tyčovom – rúrovom stojane so štandardnými úchytkami.
 • Zásobovanie elektrickým prúdom: Solárna jednotka / akumulátor alebo pripojenie z elektrickej siete s ochranným nízkym napätím, veľmi nízka spotreba elektrickej energie - prevádzka je zabezpečená bez nabíjania akumulátora počas niekoľkých týždňov (napríklad ak je solárny panel pokrytý snehom).
 • Rozsah dodávky: LED blikajúca jednotka, solárna jednotka alebo sieťová, komunikačná jednotka, 2 pohybové senzory, štandardné úchytky pre rúrové, tyčové stojany s priemerom 60 mm. Pre vybavenie jedného prechodu pre chodcov sú potrebné 2 kusy SignFlashu.